Túlavé topánky.

23.7. - 27.7. 2018. 

Poplatok 40 € /osoba

V cene : stravné, poistenie, vstupy, cestovné

Prihláška: Vyplniť a doniesť do CVČ najneskôr do 29.6. 2018

Zodpovedný: Milan Sirota