O nás

Centrum voľného času je zariadenie zamerané na voľnočasové aktivity detí a mládeže. Úlohou je poskytnúť možnosť rozvíjať svoje schopnosti a obohatiť ich aktívny odpočinok v rôznych oblastiach v pravidelnej popoludňajšej záujmovej činnosti. V súčastnosti máme vytvorených 38 krúžkov, ktoré vedie 8 zamestnancov. Naše CVČ sa zameriava hlavne na športovú a tanečnú oblasť. Okrem pravidelných záujmových krúžkov, pripravujeme príležitostnú činnosť počas celého roka. Organizujeme a spolupracujeme na podujatiach v našom meste, športové súťaže, olympiády, verejné vystúpenia.